فرصت شغلی فعال :کارشناس ثبت سفارش

مایلیدبا نووآهمکاری کنید!یکی ازفرصت های شغلی فعال زیر را برگزینید

فرصت شغل های :
1.گرافیست(مسلط به کورل -فتوشاپ-ایندیزاین وبرنامه های گرافیکی وامور چاپ-خلاق)
2.انباردار(مسلط به امور دریافت وارسال از انبار-منظم ودقیق)
3.انفورماتیک(کارشناس نرم افزار وسخت افزار -مسلط به امور شبکه-منظم)
4.اپراتورچاپ(مسلط به امور چاپ وطراحی وکار با دستگاه های چاپ-منظم)
5.اپراتورمونتاژ(مسلط به مونتاژ انواع پرده ونصب پوستر-منظم)
6.حسابدار(مسلط به امور حسابداری وپیگیر امورمالی مشتریان-حقوق ودستمزد)
7.کارشناس ثبت سفارش(منظم وباهوش -پیگیر سفارش مشتریان-آشنا به امور چاپ وطراحی)
8.بازاریاب(منظم وباهوش -دارای فن بیان بالا-آشنا به امور چاپ وطراحی)
9.کارشناس تولید محتوا وشبکه های  اجتماعی(منظم وباهوش -فن بیان بالا-خلاق-آشنا به امور چاپ وطراحی)

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم