پرده زبرا (طرح چوب)

زبرا طرح چوب از دیرباز یک نوع پرطرفدار در میان ایرانیان بوده است. با دید بصری شبیه به چوب، به پرده های طرح چوب معروف شده اند. از این پرده ها در فضاهای مختلف اداری و مسکونی استفاده می شود.از طیف روشن تا تیره در انواع بافت های طرح چوب موجود است، که بسته به متراژ منازل و فضاها، ماهیت کاربری و … استفاده می شود. دید بصری شبیه به چوب، فضایی رئال و واقع گرایانه از طبیعت را نیز به ارمغان می آورد. زبرا به معنی راه راه و از جنس تور و پارچه می باشد. ظرافت بافت و کنترل نور ورودی با تناژ رنگ جذاب، از ویژگی های پرده زبرا طرح چوب می باشد.

شناسه محصول 

نمونه های زبرا طرح چوب

کد : D-16
کد : D-15
کد : D-11
کد : D-10
کد : D-20
کد : D-19
کد : D-18
کد : D-17
کد : D-32
کد : D-31
کد : D-30
کد : D-21
کد : D-38
کد : D-37
کد : D-36
کد : D-35
کد : D-46
کد : D-45
کد : D-41
کد : D-40
کد : D-53
کد : D-52
کد : D-51
کد : D-50