پرده پانچی

پرده های پانچی از دیرباز بعنوان یک محصول محبوب شناخته شده است. طرح پذیری و ایستایی مناسب از این پرده، یک طرح جذاب ساخته است. پرده های پانچی در انواع مختلف تولد می شوند و در اصل زیر مجموعه هایی همچون هازان، تور، بلک اوت و… دارد. پرده هازان را می توان مهم ترین زیر مجموعه آن دانست

شناسه محصول 

نمونه محصول 

پرده هازان

پرده هازان مدت هاست یک محصول جذاب در صنعت پرده است. در خانه و اداره می توان از این نوع پرده استفاده کرد. پرده های هازان تولید شده در نووآ با کیفیت بالا و همچنین سرعت تولید مناسب