گروه تولیدی نووآ

در راستای نیاز بازار برای محصولات پانچی، مفتخر است که محصول جدید خود را با عرض  3 متر وبدون محدودیت آماده عرضه است